NİTELİKLİ ÖĞRENCİLERİN NİTELİKLİ KURS MERKEZİ

Yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışıyla başarılarını sürdüren, sürekli kendini geliştiren ve sağlam adımlarla büyüyen Sentez Kurs Merkezi, geleceğin başarılı bireylerinin yetişmesine katkı sağlıyor ve onlara birçok eğitimin birçok noktasında destek oluyor. Deneyim ve bilgi birikimi ile Sentez Kurs Merkezi, öğrencilerinin başarılı olmaları için önemli fırsatlar ve çalışma ortamı sunuyor. Sentez Kurs Merkezi’nin sınavlara yaklaşımı, ölçme-değerlendirme alanındaki uzmanlığı, danışman öğretmen-rehberlik birimi iş birliği ile yurt içi ve yurt dışı sınavlarına hazırlama yetkinliği üyelerine ve öğrencilerine kaliteli hizmet servis etmesinin temelini oluşturuyor.

 

Eğitim ciddi bir iştir ve biz yaptığımız işi fazlasıyla ciddiye alıyoruz. Geleceğinize en az sizin kadar değer veriyor ve bu zorlu yolculukta sizlere destek oluyoruz.

Geleceğin dünyası ve Türkiyesinin şartlarını şimdiden ön görüp genç bireylerimize rehberlik ederek  gerekli donanımları edinmelerini  sağlamak, bu vesile ile hem hizmet verdiğimiz bireylere hem de ülkemizin  geleceğine katkıda bulunmaktır.

 

Sentez Kurs Merkezi ile öğrenciler, akademik ve bireysel becerilerini geliştirirken, kişiye özgü danışmanlar ile kariyer planlaması yaparak sınavlara hazırlanır. Sınavlara hazırlıkta konu anlatımları ve soru çözümlerinin yanı sıra öğrencilere yeni bir bakış açısı kazandıran Sentez Kurs Merkezi; planlama, öğrenme, uygulama, ölçme ve değerlendirme süreçlerini takip ederek, eğitimin çıtasını yükseltmektedir.

YKS HAZIRLIKTA SENTEZ

LGS HAZIRLIKTA SENTEZ